Hộp giảm tốc Samyang

Hộp giảm tốc Samyang

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức  và duy nhất các sản phẩm của SAMYANG tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của SAMYANG vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Hộp giảm tốc Samyang

Max 2 Geared Motor 2

Standard Worm Reducer

Max21 Worm Reducer

Một số model bán chạy:

MX50, MX60, MX70, MX80, MX100, MX120, MX135, MX155, MX175, MX200, MX225, MX250, MX300, MX350, MX400, MX450, MX500

MX50, MX60, MX70, MX80, MX100, MX120, MX135, MX155, MX175, MX200, MX225, MX250, MX300, MX350, MX400, MX450, MX500

MTW25, MTW30, MTW40, MTW50, MTW63, MTW75, MTW100, MTW120, MTW135, MTW155

MTW25, MTW30, MTW40, MTW50, MTW63, MTW75, MTW100, MTW120, MTW135, MTW155

CTW25, CTW30, CTW40, CTW50, CTW63, CTW75, CTW90, CTW105, CTW110, CTW130, CTW150,CTW25, CTW30, CTW40, CTW50, CTW63, CTW75, CTW90, CTW105, CTW110, CTW130, CTW150

HW20, HW25, HW30, HW35, HW45, HW60, HW70, HW20, HW25, HW30, HW35, HW45, HW60, HW70

WBM 135-A , ,           WBM 135-B , ,           WBM 135-C , ,           WVM 135-A , ,           WVM 135-B , ,            WVM 135-C , ,           WVM 135-D , ,           WVM 135-E , ,           WVM 135-F , ,           WUM 135-A , ,            WUM 135-B , ,           WUM 135-C , ,           WBM 135-A , ,           WBM 135-B , WBM 135-C , ,            WVM 135-A , ,           WVM 135-B , ,           WVM 135-C , ,           WVM 135-D , ,           WVM 135-E , ,            WVM 135-F , ,           WUM 155-A , ,           WUM 155-B , ,           WUM 155-C , ,           WBM 155-A , ,            WBM 155-B , ,           WBM 155-C , ,           WVM 155-A , ,           WVM 155-B , ,           WVM 155-C , ,            WVM 155-D , ,           WVM 155-E , ,           WVM 155-F , ,           WUM 155-A , WUM 155-B , ,            WUM 155-C , ,           WBM 155-A , ,           WBM 155-B , ,           WBM 155-C , ,           WVM 155-A , ,            WVM 155-B , ,           WVM 155-C , ,           WVM 155-D , ,           WVM 155-E , ,           WVM 155-F ,

SG 2165          Horizontal       SG 3165          Horizontal       SG 3225          Horizontal       SV 2165          Vertical            SV 3165          Vertical           SL 2165          LINE POWER           SL 3165          LINE POWER           SG 2165    Horizontal       SG 2200          Horizontal       SG 3200          Horizontal       SG 3225          Horizontal       SV 2165    Vertical           SV 2200          Vertical           SV 3200          Vertical           SV 3225          Vertical           SV 3300    Vertical           SL 2165          LINE POWER           SL 2200          LINE POWER           SL 3200            LINE POWER           SG 2200          SG 2225          Horizontal       SG 3225          Horizontal       SG 3255            Horizontal       SG 3300P        Horizontal       SV 2200          Vertical           SV 2225          Vertical           SV 3225    Vertical           SV 3255          Vertical           SL 2200          LINE POWER           SL 2225          LINE POWER          SL 2225V       LINE POWER           SL 3225          LINE POWER           SL 3255P        LINE POWER          SG 2225          Horizontal       SG 2255          Horizontal       SG 3255          Horizontal       SG 3255            Horizontal       SG 3255P        Horizontal       SG 3300          Horizontal       SV 2225          Vertical           SV 2255    Vertical           SV 3255          Vertical           SV 3300          Vertical           SL 2225          LINE POWER            SL 2255          LINE POWER           SL 3255          LINE POWER           SG 2255          Horizontal       SG 3255    Horizontal       SG 3300          Horizontal       SG 3350          Horizontal       SV 2255          Vertical           SV 3255    Vertical           SV 3300          Vertical           SL 2255          LINE POWER           SL 3255          LINE POWER          SG 2255          Horizontal       SG 2300          Horizontal       SG 3300          Horizontal       SG 3350            Horizontal       SG 3420          Horizontal       SV 2255          Vertical           SV 2300          Vertical           SV 3300    Vertical           SV 3350          Vertical           SL 2255          LINE POWER           SL 2300          LINE POWER          SL 3300          LINE POWER           SL 3350          LINE POWER           SG 2300          Horizontal            SG 3300          Horizontal       SG 3350          수평형            SG 3420          수평형            SV 2300            수직형            SV 3300          수직형            SL 2300          LINE POWER           SL 3300          LINE POWER          SL 3350          LINE POWER           SG 2300          Horizontal       SG 3420          Horizontal       SV 2300    Vertical           SV 3350          Vertical           SL 2300          LINE POWER           SG 2350          Horizontal            SG 3350          Horizontal       SV 2350          Vertical           SL 2350          LINE POWER           SL 3350            LINE POWER           SG 2350          Horizontal       SG 3350          Horizontal       SG 3420          수평형            SV 2350          수직형            SV 3350          수직형            SL 2350          LINE POWER           SL 3350            LINE POWER           SL 3420          LINE POWER           SG 2420          수평형            SG 3420            수평형            SG 3420          수평형            SL 2420          LINE POWER           SL 3420          LINE POWER          L 3420 LINE POWER           SG 2420          Horizontal       SG 3420          Horizontal       SG 3520            Horizontal       SG 2520          Horizontal       SG 3520          수평형            SL 2520          LINE POWER            SL 3420          LINE POWER           SG 2520          Horizontal       SG 3520          Horizontal       SL 2520            LINE POWER           Super max SL3420-37K                     Super max SL3420-37K-30                Super max SL3420-55K-20

HW20B           Horizontal       HW20F           Horizontal       HW25B           Horizontal       HW25H          Horizontal            HW25F           Vertical           HW25BLP      Horizontal       HW25FLP      Vertical           HW30B             Vertical           HW30B-C       Horizontal       HW30H          Hollow shaft   HW30F           Vertical            HW30BLP      Horizontal       HW30FLP      Vertical           HW35B           Horizontal       HW35H             Hollow shaft   HW35F           Vertical           HW35FLP      Vertical           HW45B           Horizontal            HW45B-C       Horizontal       HW45H          Hollow shaft   HW45F           Vertical           HW45FLP             Vertical           HW60B           Horizontal       HW60B-C       Horizontal       HW60H          Hollow shaft            HW60F           Vertical           HW60BLP      Horizontal       HW60FLP      Vertical           HW70B             Horizontal       HW70B-C       Horizontal       HW70H          Hollow shaft   HW70F           Vertical            HW70FH        Vertical, Hollow         HW70BLP      Horizontal       HW70HLP      Hollow shaft

SJ32-HIN ,      ,           SJ32-HIN-J ,   ,           SJ32-HUK-0050-NF ,            ,           SJ32-HUK-J , ,           SJ32-HUN ,           ,           SJ32-HUN-J , ,           SJ32T-HIN ,   ,           SJ32T-HUN ,  ,           SJ32T-HUT-500JU ,   ,            SJ44-HIN ,      ,           SJ44-HIN-J ,   ,           SJ44-HUN ,    ,           SJ44-HUN-800M ,     ,           SJ44-HUN-J ,          ,           SJ44T-HIN ,   ,           SJ44T-HIN-J , ,           SJ44T-HUN ,  ,           SJ56-HIN ,      ,            SJ56-HIN-800JS ,       ,           SJ56-HIN-J ,   SJ56-HUN ,    ,           SJ56-HUN-400JC ,     ,           SJ56-HUN-J ,          ,           SJ56T-HIN ,   ,           SJ56T-HUN ,  ,           SJ66-HIN ,      ,           SJ66-HIN-J ,   ,            SJ66-HUK-J , ,           SJ66-HUN ,    ,           SJ66-HUN-J , ,           SJ66T-HIK-J , ,           SJ66T-HIN ,   ,            SJ66T-HUN ,  ,           SJ66S-HIN ,   ,           SJ66S-HIN-J , ,           SJ66S-HUN ,  ,           SJ66S-HUN-J ,            ,           SJ66ST-HIN , ,           SJ66ST-HUN ,            ,           SJ73-HIK ,      SJ73-HIN ,      ,           SJ73-HUN ,           ,           SJ73-HUN-J , ,           SJ73-HUN-K ,            ,           SJ73T-HIN ,   ,           SJ73T-HUN ,  ,            SJ95-HIN ,      ,           SJ95-HIN-J ,   ,           SJ95-HUK ,    ,           SJ95-HUN ,    ,           SJ95-HUN-J , ,            SJ95T-HIN ,   ,           SJ95T-HUN ,  ,           SJ135-HIN ,    ,           SJ135-HIN-J , ,           SJ135-HUN ,  ,            SJ135-HUN-J ,           ,           SJ135-HUN-세로타입 ,         ,           SJ155-HIN ,    ,           SJ155-HUN ,            SJ155-HUN-J ,           ,           SJ190-HIN ,    ,           SJ190-HUN ,  ,           SJ190-HUN-J ,

WU33 ,           ,           WU33 ,           ,           WU33 ,           ,           WU49 ,           ,           WU49 ,           ,            WU49 ,           ,           WU60 ,           ,           WU60 ,           ,           WU60 ,           ,           WU77 ,           ,            WU77 ,           ,           WU77 ,           ,           WU88 ,           ,           WU88 ,           ,           WU88 ,           ,            WU96 ,           ,           WU96 ,           ,           WU96 ,           ,           WU120 ,         ,           WU120 ,            WU120 ,         ,           WU125 ,         ,           WU125 ,         ,           WU125 ,         ,           WU140 ,         ,            WU140 ,         ,           WU140 ,         ,           WB49 ,            ,           WB49 ,            ,           WB49 ,            ,            WB60 ,            ,           WB60 ,            ,           WB60 ,            ,           WB77 ,            ,           WB77 ,            ,            WB77 ,            ,           WB88 ,            ,           WB88 ,            ,           WB88 ,            ,           WB96 ,            WB96 ,            ,           WB96 ,            ,           WB120 ,          ,           WB120 ,          ,           WB120 ,          ,            WB125 ,          ,           WB125 ,          ,           WB125 ,          ,           WB140 ,          ,           WB140 ,          ,            WB140 ,          ,           WV49 ,           ,           WV49 ,           ,           WV49 ,           ,           WV60 ,           ,            WV60 ,           ,           WV60 ,           ,           WV77 ,           ,           WV77 ,           ,           WV77 ,            WV88 ,           ,           WV88 ,           ,           WV88 ,           ,           WV96 ,           ,           WV96 ,           ,            WV96 ,           ,           WV120 ,         ,           WV120 ,         ,           WV120 ,         ,           WV125 ,         ,            WV125 ,         ,           WV125 ,         ,           WV140 ,         ,           WV140 ,         ,           WV140 ,         ,            DWV60 ,        ,           DWB60 ,         ,           DWB60 ,         ,           DWB77 ,         ,           DWB77 ,            DWB77 ,         ,           DWB88 ,         A TYPE,         DWB88 ,         B TYPE,         DWB88 ,         C TYPE,            DWB96 ,         A TYPE,         DWB96 ,         B TYPE,         DWB96 ,         C TYPE,         DWB120 ,       A TYPE, DWB120 ,       B TYPE,         DWB120 ,       C TYPE,         DWB125 ,       A TYPE,         DWB125 ,       B TYPE, DWB125 ,       C TYPE,         DWB140 ,       A TYPE,         DWB140 ,       B TYPE,         DWB140 ,       C TYPE, DWV60 ,        A TYPE,         DWV60 ,        B TYPE,         DWV60 ,        C TYPE,         DWV77 ,        A TYPE, DWV77 ,        ,           DWV77 ,        ,           DWV88 ,        ,           DWV88 ,        ,           DWV88 ,        ,            DWV96 ,        ,           DWV96 ,        ,           DWV96 ,        ,           DWV120 ,      ,           DWV120 ,      ,            DWV120 ,      ,           DWV125 ,      ,           DWV125 ,      ,           DWV125 ,      ,           DWV140 ,      ,            DWV140 ,      B TYPE,         DWV140 ,

HM25 ,            Solid shaft,      HM25 ,            Solid shaft,      HM25 ,            Solid shaft,      HM25 ,            Solid shaft,            HM25 ,            Solid shaft,      HM30 ,            Solid shaft,      HM30 ,            Solid shaft,      HM30 ,            Solid shaft,      HM30 ,            Hollow shaft,  HM30 ,            Hollow shaft,  HM35 ,            Solid shaft,            HM35 ,            Solid shaft,      HM35 ,            Solid shaft,      HM35 ,            Hollow shaft,  HM35 ,            Hollow shaft,  HM45 ,            Solid shaft,      HM45 ,            Solid shaft,      HM45 ,            Solid shaft,            HM45 ,            Solid shaft,      HM45 ,            Hollow shaft,  HM52 ,            Solid shaft,      HM52 ,            Solid shaft,      HM52 ,            Solid shaft,      HM52 ,            Solid shaft,      HM52 ,            Solid shaft,

SKGCH-T002E4 ,      ,           SKGCH-T002R4 ,      ,           SKGCH-T002V4 ,      ,           SKGCH-T002X4 ,      ,            SKGCH-T004K4 ,      ,           SKGCH-T004V4 ,      ,           SKGCH-T004X4 ,      ,           SKGCV-T002E4 ,            ,           SKGCV-T002R4 ,      ,           SKGCV-T002V4 ,      ,           SKGCV-T002X4 ,      ,           SKGCV-T004K4 ,         ,           SKGCV-T004V4 ,      ,           SKGCV-T004X4 ,      ,           SKECH-T1HPK4 ,     ,            SKECH-T1HPV4 ,     ,           SKECH-T1HPK6 ,     ,           SKECH-T015K4 ,      ,           SKECH-T015V4 ,            ,           SKECH-T022K4 ,      SKECH-T037K4 ,      ,           SKECV-T1HPK4 ,     ,           SKECV-T1HPV4 ,           ,           SKECV-T1HPK6 ,     ,           SKECV-T015K4 ,      ,           SKECV-T015V4 ,      ,           SKECV-T022K4 ,         ,           SKECV-T037K4 ,

MTW25 ,         ,           MTWM25F ,   ,           MTW30 ,         ,           MTWM30F ,   ,           MTW40 ,         ,            MTWM40F ,   ,           MTW50 ,         ,           MTWM50F ,   ,           MTW63 ,         ,           MTWM63F ,   ,            MTW75 ,         Basic type,      MTWM75F ,   With motor,     MTW120 ,

Hộp giảm tốc Samyang, Hộp giảm tốc Samyang, Hộp giảm tốc Samyang

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hộp giảm tốc Samyang”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan